OIKONOMIA ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κομισιόν: Μεταρρυθμίσεις και μετά το Μνημόνιο!

Η Ελλάδα έχει καταβάλει μεν σημαντικές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες σε όλους τους τομείς πολιτικής, αλλά οι προσπάθειες σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης και της αντιμετώπισης του υψηλού επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων δανείων, πρέπει να συνεχιστούν μέχρι το τέλος του προγράμματος, αλλά και μετά από αυτό.

Αυτό επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε έκθεσή της για τις δύο πρώτες αξιολογήσεις του τρίτου ελληνικού προγράμματος.

Από την έκθεση προκύπτει ότι με την εκκίνηση του τρίτου προγράμματος του ESM, η ελληνική οικονομία έδειξε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απ’ ό,τι αρχικά αναμενόταν. Το ΑΕΠ ξεκίνησε να ανακάμπτει σε τριμηνιαία βάση στα μέσα του 2016. Η ανάκαμψη παραμένει όμως εύθραυστη και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων του προγράμματος στήριξης του ESM.

Παράλληλα, η Κομισιόν εκτιμά ότι οι συνθήκες της αγοράς εργασίας βελτιώνονται και η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,5% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, ενώ η ανεργία μειώθηκε στο 21% τον Ιούλιο του 2017, αν και το ποσοστό ανεργίας εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλό (ιδίως στους νέους).

Η Ανάπτυξη

Επιπλέον, η Επιτροπή σημειώνει πως η ανάπτυξη ενδέχεται να επιταχυνθεί το 2017, φθάνοντας στο 2,5% το 2018. Η ιδιωτική κατανάλωση και οι επενδύσεις αναμένεται να είναι οι κύριοι μοχλοί ανάπτυξης το 2017- 2018. Η συμβολή των καθαρών εξαγωγών αναμένεται να είναι θετική και λόγω της αυξημένης ζήτησης του ελληνικού τουριστικού τομέα.

Ωστόσο, προειδοποιεί πως η ανάκαμψη εξακολουθεί να υπόκειται σε κινδύνους, που σχετίζονται κυρίως με την εφαρμογή του προγράμματος, όπως αποδεικνύεται από τις αρνητικές συνέπειες των καθυστερήσεων στη δεύτερη αξιολόγηση στο πρώτο εξάμηνο του 2017.

Επίσης, σε σημαντική αβεβαιότητα υπόκειται η βασική φορολογική βάση. Η πρόβλεψη δεν περιλαμβάνει αποδόσεις από το μεγάλο αριθμό διοικητικών και διαρθρωτικών δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων στο Συμπληρωματικό Μνημόνιο Συμφωνίας- το έγγραφο που επικαιροποιεί το μνημόνιο συμφωνίας μετά την ολοκλήρωση της επανεξέτασης- ιδίως εκείνα που αποσκοπούν στη βελτίωση της διαχείρισης των εσόδων.

Ληξιπρόθεσμες οφειλές

Αναφορικά με τα ληξιπρόθεσμα, το πρόγραμμα εκκαθάρισής τους ενισχύθηκε τον Ιούνιο του 2016, χρησιμοποιώντας κεφάλαια που εκταμιεύθηκαν στο πλαίσιο της πρώτης αξιολόγησης. Η εφαρμογή του μείωσε το απόθεμα οφειλών από 9,7 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2016 σε 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ τον Ιούλιο του 2017, δηλαδή μια καθαρή μείωση κατά 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αυτό έγινε εφικτό χάρη στις εκταμιεύσεις της πρώτη αξιολόγησης (3,5 δισ. ευρώ) και της δεύτερης (1,6 δισ. ευρώ), που προορίζονταν ειδικά για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Παρά την πρόοδο όσον αφορά στην εκκαθάριση των καθαρών καθυστερήσεων, θα απαιτηθούν περαιτέρω προσπάθειες για την εκκαθάριση του υπολοίπου καθυστερούμενων οφειλών και την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων που οδηγούν στη συσσώρευση νέων καθυστερούμενων οφειλών.

Κόκκινα δάνεια

Για το τραπεζικό σύστημα, αφού αναφέρεται στην «επιτυχημένη ανακεφαλαιοποίηση» στα τέλη του 2015, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλονται για τη δημιουργία ενός πλαισίου επίλυσης των μη λειτουργικών ανοιγμάτων (NPEs), τα οποία προειδοποιεί πως «μπορούν να λειτουργήσουν ως αποστράγγιση της οικονομίας και να παρεμποδίσουν τα κανάλια πίστωσης».

Ο λόγος NPE των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών «παρέμεινε σε υψηλό επίπεδο 45% από το τέλος του 2016, παρά την πρόοδο που σημειώθηκε στην επίλυση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016».

Η έκθεση καταλήγει πως η συνέχιση της εφαρμογής των πολιτικών αυτών, με πλήρη δέσμευση και ανάληψη ευθύνης σε όλα τα τμήματα της διοίκησης, θα παραμείνει καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος.

(Visited 3 times, 1 visits today)